Trường Tiểu học Đông Hải tổ chức sơ kết HKI năm học 2019 - 2020

Trường Tiểu học Đông Hải tổ chức sơ kết HKI năm học 2019 - 2020

Thưởng cho các em đạt thành tích cao trong HKI vừa qua.

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 5

Bài viết liên quan