Trường Tiểu học Đông Hải tổ chức phong trào nuôi lợn nhân đạo năm học 2019 - 2020

Trường Tiểu học Đông Hải tổ chức phong trào nuôi lợn nhân đạo năm học 2019 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan