Trường Tiểu học Đông Hải tổ chức "Lễ phát động phong trào học Tiếng Anh và thực hành sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường" năm học 2022 - 2023

Sau đây là một số hình ảnh