Trường Tiểu học Đông Hải tổ chức lễ Khai giảng năm học 2020-2021

Trường Tiểu học Đông Hải tổ chức lễ Khai giảng năm học 2020-2021

Sau đây là một số hình ảnh

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan