Trường tiểu học Đông Hải tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thàng lập HLHPN Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2019.

Trường tiểu học Đông Hải tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thàng lập HLHPN Việt Nam 20/10/1930 - 201/10/2019.

Bài viết liên quan