Trường Tiểu học Đông Hải tổ chức các hoạt động chào mừng 20//11/2022

Sau đây là một số hình ảnh