Đại hội Liên Đội trường Tiểu học Đông Hải năm học 2019 - 2020

 

Đội TNTP Hồ Chí Minh

***********---------**********

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HẢI

*****~~~*****

- Căn cứ vào chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018- 2019 của Ban thường vụ huyện đoàn Quỳnh Phụ, của Phòng GD& ĐT,

          - Căn cứ vào kế hoạch 01/KH năm học 2019- 2020của trường tiểu học Đông Hải.

Liên đội trường Tiểu học Đông Hải tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2019 - 2020

Đại hội Liên Đội Trường Tiểu học Đông Hải

Bài viết liên quan